Vlaamse Rand

Randkrant viert dit jaar haar twintigste verjaardag. Het maandblad wordt uitgegeven door de vzw 'de Rand' en brengt nieuws en beelden uit de Vlaamse Rand. Naast een papieren versie heeft Randkrant ook een eigen website.

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten verder te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse Regering het START overlegplatform en het flankerend beleid GRUP VSGB gebundeld in één overlegorgaan: het Coördinatieplatform Stand van de Rand.

Vlaamse Rand

Welkom op de website van het team Coördinatie Vlaamse Rand. Het team ondersteunt het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand. Daartoe coördineert het initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Op deze site vindt u algemene en thematische informatie over de Vlaamse Rand.

Over de Rand

provincie Vlaams-Brabant