Vlaamse Rand

Derde oproep Impulssubsidie maart 2017

Om het Vlaamse Randbeleid een nieuwe dynamiek te geven, reikt minister Weyts impulssubsidies uit aan beleidsondersteunende projecten binnen de 19 randgemeenten. Hebt u een project of een idee dat een duidelijk verschil kan maken bij het versterken van het Vlaamse en groene karakter van de regio? Vindt uw project plaats in 1 van de 19 randgemeenten? Dan kan u een aanvraag indienen, rekening houdend met een aantal richtlijnen.

Meer informatie.

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten verder te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse Regering het START overlegplatform en het flankerend beleid GRUP VSGB gebundeld in één overlegorgaan: het Coördinatieplatform Stand van de Rand.

Vlaamse Rand

Welkom op de website van het team Coördinatie Vlaamse Rand. Het team ondersteunt het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand. Daartoe coördineert het initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Op deze site vindt u algemene en thematische informatie over de Vlaamse Rand.

Over de Rand

provincie Vlaams-Brabant