Vlaamse Rand

Het Agentschap Binnenlands Bestuur/ team Vlaamse Rand zetelt voortaan in het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 70 te 1000 Brussel. De telefoonnummers en de e-mailadressen van ons agentschap blijven onveranderd.

Op 16 september verzamelden 100 mandatarissen en vertegenwoordigers van organisaties en administraties in Beersel voor de tweede editie van het Colloquium 'Stand van de Rand'. Met dat initiatief betrekt minister Ben Weyts alle betrokkenen bij het beleid voor de Vlaamse Rand. ‘Stand van de Rand’ focuste dit jaar op de thema’s wonen, welzijn en openbaar vervoer.

De vijfde editie van het Gordelfestival was een schot in de roos. De geslaagde samenwerking tussen de organisator de vzw 'de Rand', Sport Vlaanderen en de focusgemeente Sint-Pieters-Leeuw lokte 26.000 bezoekers. Het festival bood een waaier aan fietstochten en wandelparcours  in de groene Vlaamse Rand en verzorgde talrijke activiteiten en muziekoptredens in de domeinen van Huizingen en Coloma. RINGtv maakte een geslaagde terugblik en ook de uitzending 'Over de Rand' geeft een sfeerbeeld van de dag. 

Randkrant viert dit jaar haar twintigste verjaardag. Het maandblad wordt uitgegeven door de vzw 'de Rand' en brengt nieuws en beelden uit de Vlaamse Rand. Naast een papieren versie heeft Randkrant ook een eigen website.

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten verder te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse Regering het START overlegplatform en het flankerend beleid GRUP VSGB gebundeld in één overlegorgaan: het Coördinatieplatform Stand van de Rand.

Vlaamse Rand

Welkom op de website van het team Coördinatie Vlaamse Rand. Het team ondersteunt het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand. Daartoe coördineert het initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Op deze site vindt u algemene en thematische informatie over de Vlaamse Rand.

Over de Rand

provincie Vlaams-Brabant