Vlaamse Rand

Vlaamse Rand

Welkom op de website van het team Coördinatie Vlaamse Rand. Het team ondersteunt het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand. Daartoe coördineert het initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Op deze site vindt u algemene en thematische informatie over de Vlaamse Rand.

Elke vijf jaar wordt een lezersonderzoek gehouden over Randkrant en de gemeenschapskranten. Hoewel dit onderzoek grotendeels telefonisch verloopt, is er deze keer ook een online bevraging om de website van Randkrant te evalueren. Deelnemen aan het onderzoek kan via randkrant.be en duurt slechts enkele minuten.  

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten verder te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse Regering het START overlegplatform en het flankerend beleid GRUP VSGB gebundeld in één overlegorgaan: het Coördinatieplatform Stand van de Rand.

Over de Rand

provincie Vlaams-Brabant