Vlaamse Rand

Op 26 juni 2019 vond een inspiratiedag plaats over diversiteit in de brede Vlaamse Rand. De focus lag hierbij op de thema's taalbeleid en taalpromotie, taalwetgeving, integratie en sociale cohesie. De dag ging van start met een voorstelling van de Tweede Taalbarometer Vlaamse Rand door de auteur en onderzoeker Rudi Janssens. De namiddag bood een ruim aanbod aan inspirerende sessies rond financiële ondersteuning en inhoudelijke expertise. Via verschillende workshops en infosessies toonden de organiserende partners hoe gemeenten en verenigingen zelf aan de slag kunnen. ...

Vacature Algemeen Directeur vzw 'de Rand' m/v

Vzw ‘de Rand’ is een privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap dat als doel heeft het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel te ondersteunen, in opdracht van de Vlaamse Regering en de provincie Vlaams-Brabant. Binnen deze opdracht exploiteert vzw ’de Rand’ o.m. 7 gemeenschapscentra, voert het een actief taalpromotiebeleid, publiceert het de Randkrant en gemeenschapskranten en coördineert de organisatie het Gordelfestival.

De vzw heeft momenteel een vacature voor 'Algemeen directeur'. Solliciteren kan tot 15 juli. Meer informatie vindt u op de website van de vzw 'de Rand'

Vlaamse Rand

Welkom op de website van het team Coördinatie Vlaamse Rand. Het team ondersteunt het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand. Daartoe coördineert het initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Op deze site vindt u algemene en thematische informatie over de Vlaamse Rand.

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten verder te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse Regering het START overlegplatform en het flankerend beleid GRUP VSGB gebundeld in één overlegorgaan: het Coördinatieplatform Stand van de Rand.

Over de Rand

documentatiecentrumprovincie Vlaams-Brabant

RINGtv