Vlaamse Rand

U bent verkozen als mandataris binnen uw gemeente, voor het OCMW in een faciliteitengemeente of voor de provincie? Deze leidraad verduidelijkt hoe u het Nederlandstalige karakter van uw gemeente kan ondersteunen door in te zetten op 5 pijlers. 

De bibliotheken van Beersel, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek kregen een impulssubsidie om een taalpunt Nederlands uit te bouwen. Ze creëerden in elke bib laagdrempelige, 'herkenbare, fysieke plekken', gericht op het aanleren van het Nederlands als tweede taal. Met dit project bieden de bibliotheken ondersteuning aan al wie NT2 doceert of leert. 

De initiatiefnemers willen hun expertise zo veel mogelijk delen met andere gemeenten in de Vlaamse Rand. 

Vlaamse Rand

Welkom op de website van het team Coördinatie Vlaamse Rand. Het team ondersteunt het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand. Daartoe coördineert het initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Op deze site vindt u algemene en thematische informatie over de Vlaamse Rand.

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten verder te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse Regering het START overlegplatform en het flankerend beleid GRUP VSGB gebundeld in één overlegorgaan: het Coördinatieplatform Stand van de Rand.

Over de Rand

provincie Vlaams-Brabant