Toekenning impulssubsidies

Bij de tweede ronde van de impulssubsidies (oktober 2016) wordt 73.000€ toegekend aan initiatieven die het Nederlands versterken als verbindende voertaal in de Rand:

initiatiefnemer opzet subsidie
Bibliotheken Zuidwest Rand Opstart en uitbouw van een taalknooppuntennetwerk Nederlands € 40.000
Gemeente Dilbeek Scholenproject taalbevordering € 15.000
RINGtv uitbreiding van het welkomstpakket voor nieuwkomers € 13.400
Gemeente Overijse Vrijetijdsfestival tijdens de krokusvakantie (3 tot 14 jaar) € 2.400
vzw OnOffStage Workshops muzikale taalstimulering € 2.2240

 

Bij de eerste verdeling voor aanvragen van maart 2016 wordt een budget van 120.000€ als volgt verdeeld:

initiatief opzet subsidie
Expat op pad Digitaal onthaalbeleid € 60.000
Lezen is leuk Voorleesproject voor anderstalige en/of taalzwakke jongeren € 20.000
Taalateliers Taalstimulerende methodieken en materiaal € 20.000
't Smiske Kinderzangfeest € 3.000
Hakuna Matataal Taalstages €1.800
Beersel op hete kolen Lokaal tweedaags evenement € 2.000
Mekitburn Lokaal festival € 1.000
Strapatzen Straattheater € 5.000
Logopedisten Taalstimulatie speelpleinwerking € 1.300
Classica Elsemaa Wielerwedstrijd € 2.000

 

 

 

De gemeenten Tervuren, Zaventem en Hoeilaart zetten met Expat op Pad in op een uniek onthaalbeleid op maat van expats. De hoogopgeleide expats voelen zich tot op vandaag zelden aangesproken door het bestaande integratiebeleid. Expat op Pad brengt daar verandering in via een meertalige website en welkomteams. Het project ontvangt gedurende drie jaar de impulssubsidie Vlaamse Rand zodat de sociale cohesie binnen de gemeenten wordt versterkt. Het komende werkjaar zetten de drie gemeenten volop in op expertisedeling zodat ook andere randgemeenten baat hebben bij dit project.