Verstedelijking en internationalisering

Verstedelijking en internationalisering

De gemeenten in de Vlaamse Rand zijn in snel tempo verstedelijkt. Uitwijkelingen uit de hoofdstad Brussel gingen in de rustige Vlaamse dorpen in de rand wonen. Naarmate Brussel uitgroeide tot de politieke en administratieve hoofdstad van Europa kwamen zich ook steeds meer buitenlandse ambtenaren en kaderleden in de rand vestigen. Die nieuwe randstedelingen blijven georiënteerd op Brussel: ze werken er, proeven er van het culturele leven en zoeken er ontspanning.

Leefbaarheid onder druk.

De verstedelijking heeft de regio ook welvaart gebracht en haar opener, internationaler en kosmopolitischer gemaakt. Toch heeft ze ook voor problemen gezorgd. De verstedelijkinggsdruk zet de leefbaarheid van de Vlaamse Rand onder druk. Het platteland werd verkaveld, volgebouwd, doorkerfd met drukke verkeersaders.

Vlaams karakter.

De internationalisering zorgde voor taalproblemen, doordat de Vlaamse gemeenten – die Nederlandstalig waren – een grote instroom van Franstaligen en anderstaligen uit de hoofdstad te verwerken kregen. Dat heeft ook de sociale cohesie van de dorpsgemeenschappen losser gemaakt. Het beleid staat voor de uitdaging om anderstaligen de hand te reiken en tegelijk het Vlaamse karakter van de rand te versterken.