Subsidies

Twee categorieën

Impulssubsidie

Om het Vlaamse Randbeleid een nieuwe dynamiek te geven, kent minister Weyts impulssubsidies toe aan beleidsondersteunende projecten binnen de 19 randgemeenten.

  • Hebt u een project of een idee dat een duidelijk verschil kan maken bij het versterken van het Vlaamse en groene karakter van de regio?
  • Vindt uw project plaats in 1 van de 19 randgemeenten?
  • Voldoet uw project aan de vereiste voorwaarden zoals omschreven in het reglement (zie inschrijvingsformulier)?

Dan kan u tot en met maandag 19 maart 2018 een aanvraag indienen via het formulier impulssubsidies.

subsidie faciliteitengemeenten

Indien u een evenement organiseert in 1 van de 6 faciliteitengemeenten of u organiseert om gegronde reden als vereniging uit een faciliteitengemeente een evenement in een andere randgemeente, dan kan u, via het inschrijvingsformulier voor faciliteitengemeenten ondersteuning aanvragen.